27 december 2018 Uncategorized 0

Nu de transities zijn ingeregeld en het stof is opgedwarreld komt het moment om ons op creëren en realiseren van de kern van de transformatie: burgers aan zet, die van alles doen voor en met elkaar met waar nodig passende ondersteuning van professionals.

Voorbeeld: Participatiespel

Maar hoe laten we bestaande systemen, verhoudingen en gedrag los en gaan we samen op zoek naar een nieuwe werkelijkheid. Mogelijk dat een design aanpak ons hierbij kan helpen. Design Thinking gaat uit van het vinden van het oplossingen in een open en creatief proces met alle belanghebbende waarbij iedereen invloed op dit proces en de resultaten.

In deze aanpak staat de burger centraal. Vraagstukken worden steeds vanuit zijn behoeften, mogelijkheden en leefwereld gedefinieerd. Er wordt gezocht naar out-of-the box oplossingen die in een iteratief van leren en verbeteren worden ontwikkeld, toegepast en geborgd.

Design Thinking biedt concrete handvaten (tools) om invulling te geven aan dit proces. Er zijn diverse tools beschikbaar die je helpen bij het helder krijgen van het probleem, inzet van ieders expertise, bedenken van oplossingen en afstemmen van wederzijdse belangen.

 

De burger en professionals bedenken in co-creatie nieuwe verhoudingen, diensten, kennis en vaardigheden, die in de praktijk worden getest en verbeterd. Zij zijn de experts van hun eigen context. Hiervan is het project Digitale Veerkracht in de De Weebosch, gemeente Bergeijk een mooi voorbeeld

Iteratief proces van denken, testen en verbeteren

 

 

In de iteratieve aanpak van Design Thinking worden alle belanghebbende voortdurend gemotiveerd om samen op zoek te gaan naar het optimale resultaat. Daardoor leidt deze aanpak tot meer draagvlak, vernieuwing en een betere samenwerking.