Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

“Wij willen meer ruimte voor ontmoeting voor onze bewoners”. Met dit uitgangspunt werden wij benaderd om in eerste instantie te gaan onderzoeken wat er allemaal veranderd moet worden bij alle belanghebbenden bij de zorg voor mensen met en Psycho-geriatrische aandoening. Samen met zorgmedewerkers hebben we onderzocht op welke manier deze ruimte voor ontmoeting individueel kon worden gerealiseerd. Een van de uitgangspunten was dat voor elke bewoner een apart risicoprofiel werd gemaakt waarop voor deze bewoner de bewegingsvrijheid werd toegekend.

De resultaten die zijn behaald:

  • Alle belanghebbenden zijn getraind in het concept “Leefcirkels”. Zij weten wat het is en hoe het wordt toegepast.
  • Alle medewerkers zijn geschoold in het toepassen van die nieuwe richtlijnen en kunnen deze toepassen
  • Familie en vrijwilligers zijn geschoold in het concept “Leefcirkels”
  • Na 3 maanden is de toepassing van de nieuwe werkwijze door ons geëvalueerd en aan de hand daarvan verbeteringen doorgevoerd
Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement