14 augustus 2018 Uncategorized 0


De buurt aan zet!’

Het verhaal van Marloes:
Mijn overbuurman Bert is vorige week overleden. Hij was 80 jaar en is enkele weken terminaal geweest. Ik kende hem en liep afgelopen weken wat vaker bij hem binnen. Om te zien hoe het met hem was en om te vragen of ik iets voor hem kon doen. Hij vertelde me dat drie keer per dag de thuiszorg kwam om zijn medicatie aan te geven. Hij was daar niet blij mee, want dat had hij altijd zelf gedaan. Eigen regie bleef voor hem tot het laatste moment belangrijk. Hij vond het niet zo’n probleem als het nu wat minder goed ging die medicijnen. Gekscherend zei hij ‘dood ga ik toch!’ 

Op zijn begrafenis afgelopen dinsdag trof ik een buurman en buurvrouw uit onze buurt. Waarvan ik niet wist dat Bert ze kende. We raakte met elkaar in gesprek. En wat bleek, alle drie deden we iets voor Bert afgelopen tijd. Zijn achterbuurman legde al jaren de krant op het muurtje tussen hun achtertuinen. Als Bert de krant weg had gehaald was dat voor hem een teken dat hij uit bed was gekomen. De buurvrouw die om de hoek woont deed regelmatig een boodschap voor hem. Wat ons het meest raakte was dat we dit niet wisten van elkaar. Als we dit eerder hadden geweten hadden we onze krachten kunnen bundelen ten goede van Bert. Het bleek namelijk dat we allemaal vooral rond het weekend contact met hem hadden, het begin van de week was slecht bezaaid geweest met contact van ons. Dat hadden we beter kunnen afstemmen.

We spreken elkaar weer na enkele weken bij mij in de tuin, een BBQ en een paar biertjes later hebben we plannen om andere buren te betrekken. Ons doel: meer verbinding met elkaar, waardoor we van elkaar weten als er hulpvragen zijn zodat we die gezamenlijk op kunnen lossen. De ervaring bij buurman Bert heeft ons daarin gesterkt. Het levert ons zelf namelijk ook veel voldoening en leuke contacten op.

Toch hebben we nog veel vragen:
Hoe gaan we dit realiseren? Waar beginnen we? Wat is er al? Gaat het ons niet te veel tijd kosten? Hoe komen we achter de vraag van buren? En op welke manier gaan we het gesprek aan met onze buren?

Sociale buurt zorgt voor preventie

Deze en vergelijkbare verhalen komen in alle wijken, buurten, stadsdelen en dorpen voor in Nederland. Er is behoefte aan connectie en ondersteuning in de thuissituatie die breder is dan de huidige voorzieningen (via WMO en ZVW) bieden. Er is behoefte aan burenhulp en meestal ook een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Maar hoe doe je dat dan, waar begin je en hoe zorg je dat het als vrijwilliger te behappen is?

Uit onze behoefteonderzoeken bij inwoners uit buurten, mantelzorgers en ouderen blijkt dat langer thuis wonen, in de eigen buurt, alleen mogelijk is als er combinaties worden gemaakt van professionele hulp, mantelzorg, burenhulp en technologie.

Wij geloven in toekomstbestendige, sociale buurten. Dat zijn buurten waar verbinding is met elkaar. Waar je elkaar om hulp durft te vragen, waar je elkaar kent en samen zorgt dat er een gemeenschap is. Tussen jong en oud. Offline en online. Dat voorkomt problemen. Maar ook samen onderzoekt wat nodig is en dat ontwerpt en organiseert.Iedere wijk kent namelijk haar eigen inwoners met eigen behoeften. Samenwerking met elkaar en bestaande organisaties en ondernemers is een voorwaarden.

Buurttraject van Kodiezijn  

Daarom ondersteunen we met het buurttraject de plaatselijke kartrekkers, zodat zij als inwoner van een buurt alle mogelijkheden krijgen verbindingen te realiseren en diensten te ontwerpen die nodig zijn. Vragen die Marloes en haar buurtgenoten hebben worden beantwoord en aangepakt tijdens het buurttraject in de praktijk. We leren ook professionals in wijken deze rol van facilitator op te pakken met een traject op maat. Kodiezijn is zelf geen projectleider.

Wij begeleiden buurten gedurende zes maanden. Iedere buurt wordt begeleid door een team van twee buurtbegeleiders van Kodiezijn. Alle buurtbegeleiders hebben kennis van design thinking en kunnen dit toepassen en overdragen. We begeleiden het proces en ontwerpen de prototypes. Alles gebeurt in nauwe samenwerking en co-creatie met de buurt en gemeente. In die zes maanden zorgen we voor Kennis en gaan we Doen zodat buurten het vervolgens Zelf kunnen.

Als wij ons terugtrekken uit buurten, kunnen inwoners het zelf voortzetten (zij zijn ontwerper en verbinder geworden). Wij blijven wel als kennisbank en innovator aan de zijlijn betrokken met onze vereniging, zodat we elkaar blijven inspireren en motiveren nieuwe dingen te doen. Onze visie bestaat uit wederkerigheid, co-creatie, doen, kennis- en netwerk delen.

Vereniging aan zet!

Als gemeente of als buurt kun je lid worden van onze vereniging. De vereniging, waar we zelf ook lid van zijn, beschikt over de methodiek, een schat aan kennis en informatie, nieuwe diensten uit andere wijken, relevante trends en nieuwe ontwikkelingen over de toekomst van buurten waar jij als lid vrij over kunt beschikken.Onze vereniging organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten met alle buurten waar we werken. Op deze manier zorgen we voor uitwisseling, netwerk en nieuwe kennis.

Interesse? neem contact op met Monique Kemner, 06-52444332