Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een methodiek waarmee je diensten kunt verbeteren of ontwikkelen. Design Thinking gaat primair uit van de behoefte en context van de eindgebruiker maar houdt ook rekening met de wensen en belangen van degene die betaald en/of bepaald. Specifieke tools helpen je om deze behoefte, context, wensen en belangen te ontdekken en beter te begrijpen.

Wat kan je met Design Thinking?

Design Thinking tools zijn goed in te zetten bij innovatie- of verbetertrajecten waarin verschillende disciplines elkaar treffen om vanuit het perspectief van de eindgebruiker nieuwe diensten, producten of een andere vorm van samenwerking te willen realiseren.

Wat leer je in de Masterclass

Je leert en ervaart in vier dagdelen hoe je:

 • De gebruiker en zijn behoeften als uitgangspunt neemt.
 • Tools inzet waarmee je professionals de onderzoeker laat zijn.
 • Faciliterend bent, waardoor de professional de verandering doormaakt en inziet wat nodig is.
 • Actief en creatief aan de slag gaat met elkaar.
 • Collega’s mobiliseert tot verandering.

Dit aan de hand van vraagstukken uit je eigen praktijk en met gebruikmaking van een aantal tools.

Voor wie is de Masterclass?

Je bent binnen hun jouw organisatie verantwoordelijk voor begeleiden en/of uitvoeren van innovatie- en verbeterprojecten en wilt ervaren hoe je Design Thinking toepast in de praktijk en helpt bij het realiseren van diensten of producten waar de eindgebruiker en opdrachtgever blij van worden.

Door wie wordt de masterclass gegeven?

De zorginnovators van Kodiezijn begeleiden de bijeenkomsten. Zij hebben bij opdrachten in de gezondheidszorg en het sociale domein veel ervaring opgedaan met het toepassen van Design thinking.

Data en tijden

Masterclass in najaar:

Dinsdag      10 september 2019

Donderdag 26 september 2019

Dinsdag       8 oktober 2019

Donderdag 31 oktober 2019

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Oirschot bij Moorland 4. Adres: Moorland 4, 5688 GA te Oirschot.

Kosten

De masterclass Design Thinking kost € 1250 (exclusief BTW), inclusief literatuur en eenmalig coaching on the job.  Dit laatste is bedoeld om jou op weg te helpen met de toepassing van een tool in een praktijksituatie binnen jouw organisatie.

Aanmelding

Aanmelden voor de masterclass Design Thinking doe je via het aanmeldformulier onder aan deze pagina.

Gezien de praktische insteek is er slechts ruimte voor maximaal 10 deelnemers. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Toon van de Looy 06 52444333. Of stuur een mail naar masterclass@kodiezijn.nl.

Programma

De masterclass bestaat uit vier dagdelen van 4 uur. Tussen de trainingen wordt gevraagd om steeds een van de tools of principes toe te passen voor onderwerpen waar je aan werkt. Dit vraagt dus een extra tijdsinvestering van de deelnemers tussen de trainingen. Dit kan individueel of in team verband. Het gaat erom dat de tools op eigen problematiek en uitdagingen en op het onderwerp ingaan waar je dagelijks aan werkt.

Op de training erna bespreken we deze toepassingen en kunnen we een verdiepingsslag maken, zodat deelnemers de tools en principes ook echt in hun eigen context zelfstandig kunnen toepassen.

Workshop 1: inleiding

We starten met een kennismaking en toelichting op het programma.

We gaan nader in op de basisprincipes en het proces van Design Thinking. Je maakt kennis met de verschillende stappen in het proces van co-creatie en introduceren het Business Model Canvas als raamwerk voor de volgende bijeenkomsten en de Context Navigator Radar als tool voor het nader in kaart brengen van een probleem of vraagstuk

Workshop 2: ontdekken

We gaan aan de hand van een ingebrachte casus oefenen met de toepassing van 2 Tools:

 1. Context Mapping
 2. Customer Journey

Met behulp van deze tools verplaatst je je letterlijk in de belevingswereld van de eindgebruiker en ben je veel beter in staat te begrijpen waarmee je hem of haar het beste van dienst kan zijn.  Tot slot bespreken we de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst en sluiten de bijeenkomst af met de introductie van het model Orkestreren

Workshop 3: begrijpen en ideeën vormen

We gaan aan de slag met het analyseren en visualiseren van de data uit de huiswerkopdrachten aan de hand van 2 nieuwe tools:

 1. Personas
 2. Waarden Propositie Canvas

Workshop 4: prototypen

We definiëren en visualiseren kansen en maken prototypes met gebruikmaking van 2 tools:

 1. Storytelling
 2. Service Blue Print
Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement