Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

Een project waarbij is onderzocht onder welke voorwaarden bewoners (met PG en Somatische indicatie) op een intramurale V&V afdeling veilig hun nacht kunnen doorbrengen. Belangrijkste uitgangspunten daarbij:

 1. Veiligheid van bewoners en medewerkers staat voorop
 2. Bewoners worden zoveel als mogelijk met rust gelaten zodat zij niet gestoord worden in hun slaap
 3. Zorg exact op het moment dat deze nodig is.
 4. Het toepassen van technologische hulpmiddelen om dit mogelijk te maken.

In 2015 en 2016 is aan de hand van een pilotimplementatie onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Daarbij hebben we gekeken naar de categorieën:

 • Mensen (als in communicatie en competentie)
 • Protocollen, procedures en wetgeving
 • Informatie
 • Technologie
 • Financiën

De resultaten die zijn behaald:

 • In de oude situatie werd in 40% van de gevallen extra gelopen omdat de sensoren een verkeerd signaal afgaven. Ook moest het alarm op de kamer worden afgesteld. De nieuwe technologie (SOS, Avics) had een beter (in te stellen) detectie, waarbij inzicht in de situatie werd gegeven. Ook kon het alrm via een app worden afgesteld.
 • Bewoners werden pas rond 7:00 wakker in plaats van 6:00
 • Bewoners waren actiever overdag
 • Medewerkers voelden zich rustiger
Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement