18 september 2018 Uncategorized 0

Hoe ontwerp je nieuwe diensten co-creatie met je klanten?

Op de DDW18 presenteert Kodiezijn samen met de JGZ ZuidZorg en JGZ Zorgboog (0-4 jaar) hoe dat in het afgelopen jaar daar gebeurd is.

10 werkgroepen begeleiden we om nieuwe diensten te ontwikkelen op onderstaande thema’s:

  • Nieuwe Technologie in de JGZ
  • Nieuwe vaccinatie voorlichting
  • Ouderparticipatie
  • Ouderportaal
  • Doorontwikkeling van een inloopspreekuur
  • nl voor de JGZ
  • En nog vijf anderen….

Op 22 oktober laten we niet alleen zien wat tot nu toe de resultaten van de werkgroepen zijn, maar ook hoe medewerkers en ouders als klant betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe dienstverlening.

Dit event is een programmaonderdeel van de DDW18, omdat methodieken en visie uit de design wereld aan de basis staan van onze aanpak. Een aanpak die ook voor alle andere sectoren in de gezondheidszorg en het gemeentelijke domein heel goed aansluit als men gelooft in betrokkenheid van klanten, burgers en medewerkers van je organisatie.

Interesse, kijk op http://www.servicedesign-jgz.nl/Event/