Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

Bij verantwoorde zorg hoort dat de klantvraag (zorgbehoefte) uitgangspunt is voor de gewenste interventie. Zo ook bij Health diensten. Voorafgaand aan het ontwikkelen van een borgdienst is het goed bij de klant op te halen (of te toetsen) met welk probleem zij zitten. Dit in plaats van het creëren van een oplossing en daar klanten met een probleem bij zoeken. Kodiezijn heeft een brede ervaring in het raadplegen van klanten en het, in co-creatie, verwerken van de resultaten. Wilt je hierover meer weten?

Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement