Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

Doel van de proeftuin: 

 • Kennis vergroten en weerstand overwinnen bij medewerkers, cliënten en familie met betrekking tot inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg. (Bewustwording van wat er is en wat je eraan hebt, nieuwsgierig maken, bekwaam maken) 
 • Medewerkers zijn bekwaam en kunnen advies geven aan cliënten en mantelzorgers mbt technologie in de zorg 
 • Vanuit cliëntbehoeften geschikte (technologische) toepassingen leren kennen en gaan gebruiken. 
 • Ondersteunden diensten zijn zich bewust van hun rol om technologie in de zorg te laten slagen 
 • Een continu proces van innovatie en ontwikkeling op gang brengen bij thuiszorg medewerkers en ondersteunende diensten. 
 • Medewerkers leren zelf bij te dragen aan het overdragen/ delen van kennis en ervaring naar collega’s 
 • Vivent leert op welke manier de thuiszorgteams en cliënten ondersteuning nodig hebben (van ondersteunende diensten) bij het gebruiken van technologie in het zorgproces 

 

Als er gesproken wordt in dit projectplan over technologie in de zorg dan gaat het in deze proeftuin om vier diensten met technologie, nl: 

 • Medido 
 • Carenzorgt 
 • Mobiele alarmering met GPS 
 • Slimme sensoren 
Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement