4 september 2018 JGZ 0

Zo, na een mooie zomer nu weer volop aan de slag met het traject JGZ 3.0 binnen ZuidZorg en Zorgboog. Maar eerst maar eens terugkijken; wat is er tot nu toe gebeurd?

In oktober en november vorig jaar discussieerden alle medewerkers, ouders en medewerkers van gemeenten op een interactief platform (MOOC) over een viertal thema’s binnen de jeugdgezondheidszorg. Die input leidde tot maar liefst 11 projecten, die in februari/maart 2018 zijn gestart.

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes gingen, met onze ondersteuning, zelf met onderzoek- en ontwerptools vanuit servicedesign aan de slag. Dat leverde in een half jaar tijd ontzettend veel op.

Met context mapping, contextual interviews, customer journeys ontwikkelden werkgroepen samen met hun klanten (ouders van jonge kinderen) nieuwe of aangepaste diensten binnen de JGZ.

Voorbeelden van deze diensten zijn:

  • De doorontwikkeling van het inloopspreekuur
  • Nieuwe vormen van vaccinatievoorlichting
  • Ouderparticipatie gedurende een consult
  • CB bezoek aan huis

De werkgroep ouderparticipatie ontwikkelde een experiment, waar men op het consultatiebureau experimenteert met een nieuwe werkwijze welke ouders in staat stelt zelf de regie te nemen in een consult. De reacties hierop van de ouders dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van dit idee, maar ook aan de communicatie, over hun beleving bij deze nieuwe werkwijze. Die beleving, gebruikt de werkgroep om de overige teams in de beiden organisaties te informeren.

In oktober, gedurende de Dutch Design Week in Eindhoven presenteren we de resultaten van en stand van zaken bij alle 11 de projecten JGZ 3.0 op een eind evenement.

Geïnteresseerd? Blijf ons volgen op onze website of LinkedIn.

 

Toon van de Looy

Ontwikkelaar en adviseur bij Kodiezijn

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/toonvandelooy/