18 oktober 2018 Uncategorized 0

In de intramurale ouderenzorg ontdekken we steeds vaker de voordelen van het toepassen van technologie bij het verlenen van belevingsgerichte zorg en het creëren van een thuisgevoel bij bewoners op PG-afdelingen. Vanuit Kodiezijn waren we in verschillende rollen betrokken bij de implementatie van slimme sensoren in de zorg en ondersteuning voor bewoners met dementie. Bij de toepassing van deze slimme sensoren zagen we voor bewoners en medewerkers de volgende voordelen:

 • Bewoners worden minder gestoord in de nacht
 • Medewerkers ervaren minder werkdruk en rust in de nacht.
 • Bewoners worden in de ochtend geholpen indien ze wakker zijn en/of uit bed zijn.
 • Medewerkers krijgen meer inzicht in het leefpatroon van de bewoner
 • Bewoners krijgen op een veilige manier meer bewegingsvrijheid

Maar wat is er nodig om te komen tot een nieuwe, betere manier van werken waarbij technologie op een verantwoorde wijze wordt ingezet. Om te beginnen met een heldere doelstelling over wat we willen bereiken. Welke voordelen willen we voor de bewoner of medewerker met de technologie bieden of welke nadelen willen wegnemen.

Pas indien we een antwoord hebben gevonden op deze vraag gaan we op zoek naar passende (ICT)-Technologie, welke de nieuwe werkwijze ondersteund. Vervolgens gaan we aan de slag met het opstellen van een overzicht van functionele eisen en belangrijke kenmerken van de technologie zoals;

 • Betrouwbaar
 • Beproefd
 • Per bewoner (slaapkamer) in te stellen
 • Geen opvallende technologie welke storend voor de bewoner is
 • Mobiel kunnen uitlezen van alarmen
 • Dashboard functie welke aangeeft wat de “status” van de afdeling is
 • Vooral goed regelen wie waarvoor gebeld kan worden als er problemen zijn.

Hebben we gekozen dan volgt de stap naar implementatie en gaan we aan de slag met het realiseren van de condities (voorwaarden) die nodig zijn voor een doelmatige, doeltreffende, veilige en bewonersgerichte inzet van de technologie in het zorgproces.

Een nieuwe werkwijze vraagt ook om andere competenties en gedrag van medewerkers maar ook van de familie van bewoners. Een succesvolle implementatie daarom voor een belangrijk deel afhankelijk van de conditie mensen.

Bij mensen denken we aan;

 • Bewoners en familie/naasten, zij begrijpen waarvoor de andere werkwijze nodig is
 • (Zorg)medewerkers, zijn vertrouwd met het doel en begrijpen de voordelen
 • Medische staf, zijn bekend met de doelstelling en hoe de technologie kan worden toegepast, ook als vrijheid verruimende maatregel
 • Ondersteunende medewerkers (facilitair/ICT), begrijpen het belang
 • Monteurs van de leverancier

Wilt u meer weten over de overige voorwaarden voor een succesvolle implementatie neem dan contact op met Gerard van Glabbeek (gerard@kodiezijn.nl; 06-52444064) of John Rietman (John@kodiezijn.nl of 06-52669377).