Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement

Een visie en strategie gericht op het toepassen van eHealth vergemakkelijkt de implementatie ervan. Daarnaast vergroot het het rendement van de investeringen. Het implementeren van eHealth gaat gepaard met veranderingen in processen en soms in de organisatie zelf. Bij een aantal (zorg)organisatie hebben wij aan tafel gezeten om in co-creatie mee te denken over hoe zorg met eHealth er voor de betreffende organisaties er uit moesten zien.

De resultaten die zijn behaald:

  • Een op het toepassen van eHealth aangepaste visie en strategie
  • Bewustzijn bij het (top)management over de rol die eHealth zou kunnen spelen
  • Bewustzijn over de urgentie van het invoeren van eHealth
  • Bewustzijn over de mogelijkheden voor de organisatie met het toepassen van eHealth
  • Inzicht over de juiste randvoorwaarden bij verantwoorde eHealth
Bezoek onze Contact pagina voor onze algemene voorwaarden en/of privacy reglement